Kontakt

Rock & Rope Sp. z o.o.
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7/22/11

Marcin Księżak
T: +48 605 625 301
M: m.ksiezak@rockrope.pl